v Zorgverzekeraars vanaf 2019 | Fysiotherapie Martijn Bakker

Zorgverzekeraars vanaf 2019

Zorgverzekeraars vanaf 2019

ik wil u vanaf 2019 kwalitatief hoogwaardige zorg blijven bieden

Ook vanaf 2019 wil ik u de kwalitatief hoogwaardige zorg blijven bieden zoals u dat van mij gewend bent.  In het verleden heb ik daarom gekozen om per behandeling 30 minuten uit te trekken. Daarnaast zorg ik door middel van bij- en nascholing dat de kwaliteit binnen mijn praktijk aan de hoge standaard blijft voldoen.

Contracten zorgverzekeraars vanaf 2019

Na lang beraad en overleg met collegae fysiotherapeuten, heb ik besloten om vanaf het jaar 2019 geen contracten aan te gaan met de zorgverzekeraars. De reden hiervoor is dat de aangeboden contracten een lager tarief en een hogere administratieve last met zich meebrengen.

Beperkte behandeltijd bij vast contract zorgverzekeraars

De aangeboden contracttarieven van zorgverzekeraars dekken helaas hooguit 20 minuten behandeltijd. Dit zou inhouden dat ik niet de kwaliteit van zorg kan bieden die ik noodzakelijk acht voor een goede behandeling. Daarnaast wordt het moeilijk, door de toenemende kosten, te blijven investeren in bij- en nascholing en innovatie om de kwaliteit van zorg op een hoog peil te houden.

Onderhandelingen zorgverzekeraars

In het afgelopen jaar heb ik geprobeerd om met de zorgverzekeraars te onderhandelen over een eventueel contract. Helaas biedt de zorgverzekeraar alleen een “standaardcontract” aan en zijn ze niet gewillig om te onderhandelen. Krachten bundelen met andere fysiotherapieparktijken om zo sterker te staan in de onderhandelingen met zorgverzekeraars is volgens de wet niet toegestaan.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 01-01-2019 krijgt u voor elke behandeling van mij een factuur. De desbetreffende factuur kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen. Deze zal, afhankelijk van uw polis, het gehele bedrag of een deel vergoeden. Wilt u weten welke vergoeding u ontvangt, raadpleeg dan uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Hoe weet ik welke verzekering ik moet kiezen?

Er zijn 3 verschillende soorten basisverzekering.

  1. Natura polis

Bij de naturapolis bepaalt de zorgverzekeraar naar welke fysiotherapeut u moet gaan. Dit zijn alleen fysiotherapeuten met wie de verzekeraar een contract heeft gesloten. Uw keuzevrijheid kan daardoor fors beperkt worden.

  1. Mixpolis of combinatiepolis

Een mixpolis of combinatiepolis is een combinatie van een natura- en restitutieverzekering. Hiermee heeft u recht op zorg (natura) of op vergoedingen van de kosten van zorg (restitutie). In de voorwaarden van uw verzekeraar staat dan aangegeven welke zorg in natura wordt vergoed en voor welk de restitutieregeling geldt.

  1. Restitutiepolis

Bij de restitutiepolis heeft u wel keuzevrijheid en kiest u zelf uw fysiotherapeut. Welke fysiotherapeut u kiest, heeft geen invloed op de vergoeding die u krijgt. U krijgt altijd een vergoeding conform uw polisvoorwaarden. Bij een restitutiepolis bepaalt u welke kwaliteit van zorg u belangrijk vind.

Contacteer Mij »