v Huisregels | Fysiotherapie Martijn Bakker

Huisregels

Huisregels

De huisregels worden aan iedere cliënt(e) overhandigd tijdens de eerste kennismaking en staan op www.fysiotherapiemartijnbakker.nl. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaande huisregels. De huisregels zijn van toepassing tijdens deelname bij alle activiteiten van Fysiotherapie Martijn Bakker.

U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. Fysiotherapie Martijn Bakker heeft er voor gekozen om geen contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars. Een uitgebreid verslag hierover is te vinden op: https://fysiotherapiemartijnbakker.nl/zorgverzekeraars-in-2019/.

Neem bij de eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee. Neem bij elke behandeling uw afsprakenkaart mee. U wordt verzocht om ieder bezoek een handdoek en sportkleding mee te nemen.

Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. De praktijk is anders genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. De openingstijden van de praktijk staan vermeld op www.fysiotherapiemartijnbakker.nl.

Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt.

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:

  • Kwaliteit van dienstverlening: De fysiotherapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (C.K.R.) van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (K.N.G.F.) en in het B.I.G.-register.
  • Klachten: Het K.N.G.F. heeft in het kader van de Wkkgz een klachtenregeling ingesteld. U dient wanneer u een klacht heeft deze eerst te bespreken met de betreffende fysiotherapeut. Er wordt samen naar een oplossing gezocht. Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Het klachtenreglement kan in de praktijk opgevraagd worden.
  • Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie voldoen aan de richtlijnen. Binnen de praktijk worden de volgende gegevens bewaard: NAW-gegevens, e-mailadres, BSN-nummer, documentnummer van legitimatiebewijs, huisarts, telefoonnummer en behandeladministratie van de cliënt. Het doel van de gegevens is om contact te kunnen leggen indien nodig met zorgprofessionals, advocaten, declaratie bij verzekeraars en het bijhouden van vooruitgang binnen het zorgtraject. De wettelijke bewaartermijn van de medische gegevens is 15 jaar. De wettelijke bewaartermijn van de administratieve gegevens is 7 jaar.  De gegevens worden elektronisch bewaard in Intramed en SnelStart en indien nodig elektronisch verstuurd via Zorgmail en Mozilla Thunderbird. Bij calamiteit wordt de desbetreffende elektronisch leverancier, indien nodig Autoriteit Persoonsgegevens en cliënten op de hoogte gebracht. Alleen medewerkers van Fysiotherapie Martijn Bakker hebben toegang tot deze gegevens. De eindverantwoordelijke voor gegevensverwerking is de praktijkhouder Martijn Bakker. De cliënt heeft het recht van inzien/opvragen, correctie en verwijderen van zijn gegevens. Gegevens kunnen alléén verstrekt worden aan andere zorgprofessionals en/of advocaten indien de cliënt daar de toestemming voor geeft.  Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens, Algemene Vordering Gegevensbescherming en NEN7510 compliable.

Betalingsvoorwaarden:

Vanaf 01-01-2019 krijgt u voor elke behandeling van ons een factuur. De desbetreffende factuur kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen. Deze zal, afhankelijk van uw polis, het gehele bedrag of een deel vergoeden. Wilt u weten welke vergoeding u ontvangt, raadpleeg dan uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

U ontvangt van ons per mail of per post een factuur. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. De tarieven zijn op te vragen in de praktijk en aanwezig op de website. Indien de betaaltermijn wordt overschreden, is de praktijk genoodzaakt incassomaatregelen te nemen.

Samenwerkingsverband met Fysio I (fysiotherapie Zeist)